Aktualności Lab4Tox

  • analizę moczu pod kątem markerów zakażania grzybami z rodzaju Candida – D-arabitolu oraz kwasu winowego; zakażenie grzybami candida
  • analizę włosów pod kątem obecności narkotyków

Czytaj więcej ...
Dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Wykonujemy:

  • fizykochemiczne badania identyfikacyjne krwi i innych płynów ustrojowych pod kątem zawartości środków działających podobnie do alkoholu
  • badania identyfikacyjne (jakościowe i ilościowe) wszelkiego rodzaju materiałów dowodowych pod kątem obecności środków odurzających,
  • badania identyfikacyjne wszelkich innych materiałów dowodowych
Czytaj więcej ...

Dla osób prywatnych

W czasach gdy dostęp do substancji psychoaktywnych jest coraz łatwiejszy, wczesne potwierdzenie stosowania tych środków ma ogromne znaczenie. Szczególnie dotyczy to rodziców dzieci podejmujących pierwsze eksperymenty z tego rodzaju substancjami ...
Czytaj więcej ...

Dla firm i innych instytucji

Oferujemy szeroki wachlarz usług obejmujący identyfikację metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi wszelkiego rodzaju substancji chemicznych, a także realizowane metodami chromatograficznymi (GC/MS, GC/FID, GC/ECD, HPLC/DAD) oznaczenia ilościowe różnorodnych substancji chemicznych. ...
Czytaj więcej ...

Informacje kontaktowe

ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
tel. 792 045 333
fax 71 750 60 87
e-mail: lab4tox@lab4tox.pl
Czytaj więcej ...