Kontakt

Siedziba:

Kruszwicka 24/66

53-659 Wrocław

 

Biuro i laboratorium:

WPT S.A.

ul. Duńska 9

53-659 Wrocław

Tel.: 71 750 61 25

Fax: 71 750 60 87

e-mail: lab4tox@lab4tox.pl

 

Laboratorium Badań Toksykologicznych Lab4Tox Sp. z o.o.

Regonu – 021781550

NIP   – 8971779964

KRS ? Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000404918

Informacje kontaktowe

ul. Duńska 9
53-659 Wrocław
tel. 71 750 61 25
fax 71 750 60 87
e-mail: lab4tox@lab4tox.pl
Czytaj więcej ...