Dla organów ściagania i wymiaru sprawiedliwości

Wykonujemy:

  • fizykochemiczne badania identyfikacyjne krwi i innych płynów ustrojowych pod kątem zawartości środków działających podobnie do alkoholu w rozumieniu Kodeku Karnego wraz z sądowo-lekarską oceną uzyskanych wyników (stan po użyciu czy pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu)
  • badania identyfikacyjne (jakościowe i ilościowe) wszelkiego rodzaju materiałów dowodowych pod kątem obecności środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów narkotykowych, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i dopalaczy.
  • badania identyfikacyjne wszelkich innych materiałów dowodowych ? jak np. materiały wybuchowe i pirotechniczne, pozostałości popożarowe i powybuchowe, substancje łatwopalne.

 

Wykonywane przez nas badania kończą się wydaniem opinii z przeprowadzonych badań ? zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Karnego.

 

Zapewniamy bezpieczny transport materiałów dowodowych zarówno od Zlecającego do badań jak i do Zlecającego po badaniach.

 

Standardowy termin realizacji badań to 10 dni roboczych.

Informacje kontaktowe

ul. Duńska 9
53-659 Wrocław
tel. 71 750 61 25
fax 71 750 60 87
e-mail: lab4tox@lab4tox.pl
Czytaj więcej ...