Dla firm i innych instytucji

Oferujemy szeroki wachlarz usług obejmujący identyfikację metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi wszelkiego rodzaju substancji chemicznych, a także realizowane metodami chromatograficznymi (GC/MS, GC/FID, GC/ECD, HPLC/DAD) oznaczenia ilościowe różnorodnych substancji chemicznych.

 

Świadczymy również usługi w zakresie opracowania wdrażania do praktyki metod analitycznych w zakresie oznaczeń jakościowych i ilościowych związków chemicznych metodami chromatograficznymi.

 

Realizujemy również badania związane z BHP, zlecone przez pracodawców, polegające na kontroli pracowników w zakresie pozostawania pod wpływem bądź stosowania środków psychoaktywnych.

 

Informacje kontaktowe

ul. Duńska 9
53-659 Wrocław
tel. 71 750 61 25
fax 71 750 60 87
e-mail: lab4tox@lab4tox.pl
Czytaj więcej ...