Cennik

Koszty badań realizowanych na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości określane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym.

 
Koszty kształtowane są w zależności od stopnia złożoności analizy. W najczęściej występujących przypadkach koszty (zawierające m.in. koszt wydania opinii sądowo-lekarskiej ? jeśli zajdzie taka konieczność) kształtują się następująco:

 

Badani krwi i innych płynów ustrojowych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych:

 

Zakres badania Cena netto
Badanie ukierunkowane pod kątem określonej substancji 434,55 zł
Badanie wielokierunkowe z wynikiem ujemnym 659,21 zł
Badania wielokierunkowe z wynikiem dodatnim 659,21 zł
+ opłata za każdą zidentyfikowaną i oznaczoną substancję 149,92 zł

 

Badania materiałów dowodowych innych niż krew i płyny ustrojowe pod kątem obecności środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów narkotykowych oraz środków zastępczych (w tym tzw. dopalaczy):

 

  • ­Badanie pojedynczego dowodu rzeczowego (proszek, mat. roślinny, tabletki, przedmioty noszące ślady kontaktu z w/w substancjami)   – 325,91 zł
  • Ilościowe oznaczenie substancji aktywnych: stawka ulega zwiększeniu o ok. 50% w zależności stopnia trudności oraz rodzaju substancji aktywnej.

 

W przypadku badania każdego kolejnego dowodu rzeczowego stawka ulega zmniejszeniu ? w zależności ilości i różnorodności badanych materiałów dowodowych.

 

ANALIZY REALIZOWANE NA ZLECENIE PODMIOTÓW INNYCH NIŻ ORGANY ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (w tym osób prywatnych):

 

Badani krwi i innych płynów ustrojowych pod kątem obecności środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w tym tzw. dopalaczy):

 

Zakres badania Cena netto
Badanie wielokierunkowe krwi lub innych płynów ustrojowych 553,50 zł
Badanie ukierunkowane krwi lub innych płynów ustrojowych 369,00 zł

 

Badania materiałów dowodowych innych niż krew i płyny ustrojowe pod kątem obecności środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów narkotykowych oraz środków zastępczych (w tym tzw. dopalaczy):

 

Zakres badania Cena netto
Badanie pojedynczego przedmiotu (proszek, mat. roślinny, tabletki,
przedmioty noszące ślady kontaktu z w/w substancjami)
184,50 zł

 

Cena wszelkich innych nietypowych analiz i oznaczeń jak również usługi w zakresie rozwiązywania problemów analitycznych, opracowania i optymalizacji metod analitycznych negocjowana jest za każdym razem indywidualnie.

Informacje kontaktowe

ul. Duńska 9
53-659 Wrocław
tel. 71 750 61 25
fax 71 750 60 87
e-mail: lab4tox@lab4tox.pl
Czytaj więcej ...